6 มีนาคม 2562 ผลสำรวจเผยสภาพอากาศ‘นิวเดลี’เลวร้ายที่สุดในโลก

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/828781

การสำรวจ 100 เมืองทั่วโลกที่มีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศของกรีนพีซ และไอคิว แอร์วิชวล ไม่พบว่ากรุงเทพฯ หรือเมืองต่างๆในประเทศไทยอยู่ในกลุ่มมีสภาพอากาศเลวร้ายที่สุด กรีนพีซและไอคิว แอร์วิชวล รายงานตรงกันว่า กรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย เป็นเมืองหลวงที่มีสภาพอากาศเลวร้ายที่สุดในโลก โดยปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ที่กรุงนิวนิวเดลีโดยเฉลี่ยสูงแตะระดับ 113.5 ไมโครกรัมต่อลูกบากศก์เมตรเมื่อปีที่แล้ว  มากกว่าเมืองหลวงในประเทศอื่นๆทั่วโลก ขณะองค์การอนามัยโลก หรือดับเบิลยูเอชโอ กำหนดค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM2.5 สำหรับเกณฑ์คุณภาพอากาศที่ใช้ได้ไว้ที่ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และดับเบิลยูเอชโอ ยังจัดอันดับ 100 เมืองของโลก ที่มีปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรง พบว่าแต่ละปี มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 7 ล้านรายจากปัญหาฝุ่นควัน ถือเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกก่อนวัยอันควรอันดับที่ 4 อย่างไรก็ตาม การสำรวจ 100 เมืองทั่วโลกที่มีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศของกรีนพีซ และไอคิว แอร์วิชวล ไม่พบว่ากรุงเทพฯ หรือเมืองต่างๆในประเทศไทยอยู่ในกลุ่มดังกล่าว แต่ผลการศึกษาช่วงก่อนหน้านี้ บ่งชี้ว่า 95% ของเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีปริมาณฝุ่นPM2.5 สูงกว่าเกณฑ์ของดับเบิลยูเอชโอ ส่วนในภูมิภาคเอเชียใต้นั้น มีแค่ 10 เมืองเท่านั้นที่สภาพอากาศผ่านมาตรฐานของดับเบิลยูเอชโอ